Hållbarhetsredovisning och GRI-index

Hållbarhetsredovisningen vänder sig till dig som vill få en bild av vårt hållbarhetsarbete, och våra ambitioner för framtiden.

 

Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 och ingår som en del i Årsredovisningen.

 

Senast uppdaterad: 2019-05-20 10:37