Så minskar vi vår miljöpåverkan

PostNord fyller bilarna och optimerar rutterna. Att ständigt eftersträva hög fyllnadsgrad och att köra så smarta rutter som möjligt minskar både kostnaderna och miljöbelastningen per försändelse.

PostNords integrerade produktionsmodell innebär ökade möjligheter att öka nyttjandegraden av fordonen. 

Mer tågtransporter och mindre flyg

Omkring 65% av brevvolymerna i Sverige transporteras på tåg mellan sorteringsterminalerna. I Norge transporteras majoriteten av paket- och pallvolymerna på tåg. PostNord Sveriges brevterminaler i Hallsberg och Rosersberg ligger nära stambanan med järnvägsspår som går rakt in i byggnaderna. 2012 inleddes ett samarbete med koncernens flygtjänstpartner, där ny radioutrustning och utbildning i ecoflying totalt har minskat koldioxidutsläppen med 2 400 ton. 

Vi använder biodrivmedel

Under 2017 kom cirka 22% av drivmedlet för koncernens vägtransporter, från biogena källor som till exempel HVO, låginblandad FAME och etanol. 

Vi installerar solceller och energieffektiviserar

Brevterminalen i Rosersberg, som under 2015 har certifierats enligt Green Building, har solceller på taket som täcker ungefär 4% av terminalens årliga elbehov. Under året har PostNord Sverige genomfört en energispartävling i ett antal enheter. Deltagande enheter har i snitt minskat sin energianvändning med 19%. 

27% av fordonsflottan är elfordon

Elfordonsflottan består av 50 elbilar, två lätta skåpbilar samt av en stor mängd mindre elfordon som clubcars, elmopeder och elcyklar.

Vi kör bränslesnålt

Under 2015 har PostNord Danmarks bästa chaufförer på att köra bränslesnålt, utbildat sina kollegor. Hittills har cirka 1 400 av totalt 2 100 chaufförer utbildats. Även kunder har fått möjlighet att delta i event med fokus på att köra bränslesnålt. Med utbildning i bränslesnålt körsätt kan bränsleförbrukningen minska med upp till 20%.

Senast uppdaterad: 2018-03-14 13:25