Så minskar vi vår miljöpåverkan

PostNord fyller bilarna och optimerar rutterna. Att ständigt eftersträva hög fyllnadsgrad och att köra så smarta rutter som möjligt minskar både kostnaderna och miljöbelastningen per försändelse.

Bättre kapacitetsutnyttjande

PostNords integrerade produktionsmodell går ut på att brev, paket och tyngre gods hanteras på samma ställen, och att fordon nyttjas till alla slags försändelser. Det bidrar till att utsläppen minskar.

Vi utvecklar avancerade IT-lösningar för att planera, styra och följa upp produktion och transporter. Metoderna för att fylla fordonen på bästa sätt och optimera rutterna utvecklas också ständigt.

Under 2018 tog vi ytterligare steg för att bygga infrastruktur, optimera transporterna och utveckla IT-lösningar. Arbetet med att utrusta alla fordon med telematiksystem fortsatte.

Energieffektiva byggnader

PostNord effektiviserar användningen av lokaler, bland annat genom att samlokalisera verksamheter inom ramen för arbetet med vår integrerade produktionsmodell. Det minskar miljöbelastningen eftersom mindre ytor kräver mindre energi. Vi kartlägger och minskar även energianvändningen med hjälp av ny teknik. Exempel på tekniska lösningar är rörelsestyrd belysning, LEDlampor och snabbstängande portar.

Under 2018 bytte vi uppvärmning från direktverkande el till värmepump i en av PostNords stora terminaler samt driftsatte två nya terminaler som uppfyller GreenBuildings krav. Vi startade även ett projekt som går ut på att individuella elmätare kopplas upp mot molnet. All data samlas i en ny portal, vilket gör att vi får bättre kontroll på energianvändningen.

Mer tåg, mindre flyg

Flygtransporter står för 3 procent av koldioxidutsläppen. Ny lagstiftning som tillåter att brev levereras på två dagar istället för en gör det möjligt att minska flygtransporterna. Förändringen gjorde att utsläppen från flyg minskade med 26 procent under året.

I Sverige är PostNords stora sorteringsterminaler anslutna till järnväg och 66 procent av brevvolymerna transporteras med tåg mellan terminalerna. I Norge transporteras större delen av paket- och pallvolymerna med tåg.

Fler elfordon

PostNords mål är att elektrifiera transporterna i största möjliga utsträckning. Omkring 28 procent av PostNords flotta består av elfordon och då främst elcyklar, trehjuliga cyklar och mindre bilar.

Under 2018  köpte PostNord 355 nya mindre elbilar och ökade antalet elcyklar. PostNord bidrog fortsatt till utvecklingen av en elväg mellan Arlanda och Rosersberg, där en elskena i vägen både driver och laddar en helt eldriven lastbil.

Mer biodrivmedel

PostNord strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel, utan att använda palmolja eller restprodukter från palmolja. Andelen förnybara bränslen för PostNords egna och inköpta transporter ökade från cirka 22 till 26 procent under 2018.

Ett annat sätt att minska koldioxidutsläppen från fordon är att köra sparsamt. Alla PostNords chaufförer har tillgång till utbildning i sparsam körning. Under 2018 fick alla fordon i Sverige informationsmaterial om sparsam körning för att underlätta ytterligare för förarna.

Senast uppdaterad: 2019-10-30 09:38