Vårt sociala ansvar

Med cirka 7 000 utlämningsställen, omkring 30 000 medarbetare och en omfattande fordonsflotta, spelar PostNord en stor roll för viktiga samhällsfunktioner i Norden. Vi har ett samhällsuppdrag i både Sverige och Danmark att leverera post och försändelser till alla privatpersoner och företag.

En väl fungerande dialog med politiker, andra beslutsfattare och opinionsbildare är en förutsättning för PostNords verksamhet. Vid större förändringar som påverkar viktiga intressenter strävar vi efter att föra en öppen dialog med alla som berörs. Exempel på sådana förändringar är investeringar som innebär nyetableringar på vissa orter och avvecklingar på andra.

Koncernen spelar en viktig roll på landsbygden. Vår breda närvaro i Norden möjliggör handel mellan företag och privatpersoner, oavsett bostadsort. Den som betjänas av lantbrevbäring kan exempelvis få paket levererade utan kostnad. Detta gynnar bland annat e-handelsföretag som finns i glesbefolkade områden och bidrar till att öka tillgängligheten till distanshandel.

Leveranskvalitet är en av de viktigaste faktorerna för att våra företags- och privatkunder ska vara nöjda. För att klara varje enskilt uppdrag pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete i koncernens verksamheter. Arbetet är avgörande för vår trovärdighet och möjlighet att göra affärer.

Senast uppdaterad: 2019-10-30 09:39