Investor Relations

Årsrapporter, delårsrapporter, presentationer och annan finansiell information från PostNord AB.

Delårsrapport januari-September 2021

Fortsatt tillväxt

Pressmeddelanden

Läs våra pressmeddelanden här.

Finansiell kalender

2022-02-01 
Extra bolagsstämma

2022-02-02
Bokslutskommuniké 2021

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering eller andra Investor Relations-frågor, vänligen skicka e-post

Mer om Investor Relations

Finansiell rapportering

Här hittar du samtliga delårsrapporter samt våra års- och hållbarhetsredovisningar.

Finansiell kalender

Se när våra rapporter publiceras.

Finansiella mål

Här hittar du våra finansiella mål.

Finansiering

Här kan du läsa mer om vår finansiering.

Analytiker

Här hittar du kontaktinformation till de analytiker som följer Postnords utveckling.