Investor Relations

Finansiell kalender

Här presenterar vi kommande finansiella händelser och rapporter.

2021-10-28 kl 08:30

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-02 kl 08:30

Mars 2022

Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-26 

Årsstämma 2022

2022-04-26 

Delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-19 kl 10:00

2022-10-28 kl 08:30

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering eller andra Investor Relations-frågor, vänligen skicka e-post.