Investor Relations

Finansiell kalender

Här presenterar vi kommande finansiella händelser och rapporter.

2021-03

2021-04-27 

2021-04-27 

Delårsrapport januari-juni 2021

2021-07-16 

2021-10-28 

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering eller andra Investor Relations-frågor, vänligen skicka e-post.