Samtliga års- och hållbarhetsredovisningar

2019

Års- & hållbarhetsredovisning 2019

Rustar för framtidens brev- och logistikaffär

2018

2017

Års- & hållbarhetsredovisning 2017

Kundernas förtroende och medarbetarnas engagemang har högsta prioritet

2016

Års- & hållbarhetsredovisning 2016

Ett utmanande år drivet av kraftig digitalisering av brev kräver omställning till en ny och finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark. Ökat fokus på kundupplevd kvalitet ger resultat.

2015

Års- & hållbarhetsredovisning 2015

Rätt prioriteringar stärker PostNords position

2014

Års- & hållbarhetsredovisning 2014

Tydlig strategi för ett samlat nordiskt helhetserbjudande.

2013

Års- & hållbarhetsredovisning 2013

Förbättrat resultat och tydligare riktning framåt

web version

2012

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2012

Tillfredsställande resultat – högt tempo i omställningsarbetet

web version

2011

2010

2009

Senast uppdaterad: 2019-11-11 11:38