Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Investor Relations / Finansiell rapportering

Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Ett utmanande år drivet av kraftig digitalisering av brev kräver omställning till en ny och finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark. Ökat fokus på kundupplevd kvalitet ger resultat.