Samtliga delårsrapporter

2019

Bokslutskommuniké 2019

Stark resultatförbättring under året

Delårsrapport januari-september 2019

Fortsatt positiv utveckling

Delårsrapport januari-juni 2019

Fortsatt fokus på stärkt e-handel och en hållbar brevverksamhet

Delårsrapport januari-mars 2019

Starkt kvartal i en utmanande tid

2018

Bokslutskommuniké 2018

Ett intensivt kvartal med fortsatt god leveranskvalitet

Delårsrapport januari-september 2018

Omställningen i Danmark börjar ge resultat

Delårsrapport januari-juni 2018

Nya affärsuppgörelser, fortsatt omställning och kvalitetsfokus under andra kvartalet

Delårsrapport januari-mars 2018

Viktiga steg mot en modernare postdistribution och fortsatt kraftig e-handelstillväxt.

2017

Bokslutskommuniké 2017

PostNord möter den starka e-handelstillväxten med ökad kapacitet och flexibilitet.

Delårsrapport januari-september 2017

Osäkerheten skingras – finansiering av den danska omställningen och svensk postlag på plats.

Delårsrapport januari-juni 2017

Genomförande av strategin och omställningen för att möta digitaliseringen går planenligt.

Delårsrapport januari-mars 2017

Kvaliteten återigen på en hög nivå. Transformeringen för hållbar lönsamhet fortsätter.

2016

Bokslutskommuniké 2016

Ny produktionsmodell införs i Danmark. Stärkt koncernfokus på slutkundens upplevda kvalitet ger resultat.

Delårsrapport januari-juni 2016

Fortsatt fokus på harmoniserat erbjudande i norden och omställning av brevverksamheten.

Delårsrapport januari-mars 2016

Fortsatt på rätt väg med fokus på heltäckande nordiska lösningar och anpassning av produktionsmodellen.

2015

Bokslutskommuniké 2015

Hög förändringstakt i en utmanande omvärld.

Delårsrapport januari-september 2015

Fortsatt på rätt väg men i en ännu mer utmanande omvärld.

Delårsrapport januari-juni 2015

Fortsatt fokus på tjänsteerbjudanden och långsiktig lönsamhet

Delårsrapport januari-mars 2015

Säkerställande av långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft

2014

Bokslutskommuniké 2014

Verkställande av strategi, ny organisation och kostnadseffektivisering präglade året.

Delårsrapport januari-september 2014

Fokus på tjänsteerbjudanden och kostnadseffektivitet fortgår. 

Delårsrapport januari-juni 2014

Fortsatt fokus på kundanpassade lösningar och kostnadseffektivitet

Delårsrapport januari-mars 2014

Ny organisation för ett tydligare och effektivare PostNord.

2013

Bokslutskommuniké 2013

Takten i effektiviseringar och tjänsteutveckling behöver öka.

Delårsrapport januari-september 2013

Fokus på exekvering och effekthemtagning

Delårsrapport januari-juni 2013

Förbättrad nettoomsättning - stark logistikutveckling

Delårsrapport januari-mars 2013

Sammantaget stabil utveckling - Vägen framåt tydlig

2012

Bokslutskommuniké 2012

Tillfredsställande årsresultat med fortsatt högt tempo i omställningsarbetet

Delårsrapport januari-september 2012

Försämrat marknadsläge – fortsatt omställningsarbete

Delårsrapport januari-juni 2012

Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet

Delårsrapport januari-mars 2012

Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad

2011

Bokslutskommuniké 2011

Ny färdriktning fastställd för PostNord

Delårsrapport januari-september 2011

Omställnings- och effektiviseringsinsatser för att möta marknads- och resultatutveckling

Delårsrapport januari-juni 2011

Utmanande marknad förstärker behovet av omställningar

Delårsrapport januari-mars 2011

Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar

2010

Bokslutskommuniké 2010

Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer

Delårsrapport januari - september 2010

Kraftig resultatförbättring – omfattande kostnadsanpassningar och synergihemtagning enligt plan

Delårsrapport januari - juni 2010

Förbättrat rörelseresultat genom långsiktigt arbete med kostnadsanpassningar

Delårsrapport januari-mars 2010

Fortsatta kostnadsanpassningar stabiliserade Posten Nordens rörelseresultat trots fortsatt svag efterfrågan

2009

Bokslutskommuniké 2009

Ett acceptabelt rörelseresultat givet omständigheterna, viktiga förbättringar i verksamheten och en snabb samgåendeprocess

Delårsrapport januari - september 2009

Posten Norden inleder med kostnadsfokus och högt tempo

Senast uppdaterad: 2019-11-11 11:36