Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2010

Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring ökade rörelseresultatet med 28 %
  • Fortsatt rörelseresultatförbättring under det fjärde kvartalet 2010. Exklusive struktur- och valutaförändring ökade rörelseresultatet med 44 %
  • Nettoomsättningen uppgick till 41 669 (44 633) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 1 348 (2 439) MSEK
  • Årets resultat, exklusive resultatandel och reavinst från belgiska bpost (dåvarande De Post – La Poste), som såldes i juli 2009, uppgick till 1 031 (196) MSEK
  • Årets resultat uppgick till 1 031 (2 414) MSEK
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning enligt bolagets utdelningspolicy om 600 (1 440) MSEK samt en extra utdelning om 400 (0) MSEK
  • Lars Idermark utsedd till ny VD och koncernchef

Dokument