Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2011

Ny färdriktning fastställd för PostNord

Oktober - december 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 528 (10 871) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 645 (132) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 441 (61) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 6,1 (1,2)%.

Januari - december 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 39 466 (41 669) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 571 (1 375) MSEK.
  • Årets resultat uppgick till 1 225 (1 031) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,3)%.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 368 (1 000) MSEK.

Dokument