Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2012

Tillfredsställande årsresultat med fortsatt högt tempo i omställningsarbetet

Oktober-december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 481 (10 528) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 122 (645) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader och engångseffekter, uppgick till 549 (666) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 72 (441) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (6,1)% och justerad rörelsemarginal till 5,2 (6,3)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 256 (1 324) MSEK.
 • Lars Idermark har meddelat att han lämnar befattningen som verkställande direktör och koncernchef.

Januari-december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 920 (39 466) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 364 (1 571) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader och engångseffekter, uppgick till 1 550 (1 884) MSEK.
 • Årets resultat uppgick till 257 (1 225) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,9 (4,0)% och justerad rörelsemarginal till 4,0 (4,7)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 625 (1 634) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 103 (368) MSEK.

Dokument