Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2013

Takten i effektiviseringar och tjänsteutveckling behöver öka

Oktober-december 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 638 (10 481) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 180 (158) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 33 (69) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 650 (1 386) MSEK.

Januari-december 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 39 533 (38 920) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 676 (511) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 322 (247) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 662 (1 825) MSEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 128,8 (103) MSEK.

Dokument