Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2014

Verkställande av strategi, ny organisation och kostnadseffektivisering präglade året

OKTOBER-DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 600 (10 638) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 440 (344) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -70 (180) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till-80 (31) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 290 (1 645) MSEK.

JANUARI - DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 950 (39 533) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 861 (826) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 351 (662) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 176 (306) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 670 (1 657) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges 0 (129) MSEK.

Dokument