Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2016

Ny produktionsmodell införs i Danmark. Stärkt koncernfokus på slutkundens upplevda kvalitet ger resultat

Oktober – december 2016

 • Nettoomsättning 10 355 (10 434) MSEK.
 • Rörelseresultat -1 012 (-284) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 242 (501) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -1 254 (-785) MSEK.
 • Periodens resultat -1 375 (-337) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,69 (-0,17).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 424 (900) MSEK.

Januari – december 2016

 • Nettoomsättning 38 478 (39 351) MSEK.
 • Rörelseresultat -1 083 (564) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 500 (927) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -1 583 (-363) MSEK.
 • Periodens resultat -1 583 (278) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,79 (0,14).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 321 (1 585) MSEK. 

Dokument