Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2019

Stark resultatförbättring under året

Fjärde kvartalet, oktober - december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 267 (10 225) MSEK vilket innebar en organisk minskning om 0,4 % 
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 181 (200) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 (193) MSEK
 • Periodens resultat var -73 (123) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,04 (0,06) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 1 205 (617) MSEK

Helåret, januari - december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 278 (37 669) MSEK vilket innebar en organisk ökning om 0,6 %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 541 (129) MSE
 • Rörelseresultatet uppgick till 184 (-855) MSE
 • Periodens resultat var -239 (-1 067) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,12 (-0,53) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 2 132 (2 083) MSEK

Webbsändning

Se webbsändningen i samband med rapporten. 

Dokument