Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2010

Förbättrat rörelseresultat genom långsiktigt arbete med kostnadsanpassningar

  • Nettoomsättningen uppgick till 21 149 (22 775) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 793 (690) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 796 (894) MSEK
  • Exklusive resultatandel från De Post-La Poste som såldes i juli 2009, uppgick periodens resultat till 607 (456)
  • Periodens redovisade resultat uppgick till 607 (708) MSEK

  Dokument