Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2012

Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet

April-juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 487 (9 711) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -179 (211) MSEK.
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 127 (290) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -151 (154) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -1,9 (2,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 1,3 (3,0)%.

Januari-juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 480 (19 743) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 114 (631) MSEK.
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 769 (804) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 59 (498) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,6 (3,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 3,9 (4,1)%.

Dokument