Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2013

Förbättrad nettoomsättning - stark logistikutveckling

April-juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 757 (9 487) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -84 (-142) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -80 (-153) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 (472) MSEK.

Januari-juni 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 589 (19 480) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 249 (188) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 105 (55) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 375 (763) MSEK.

Dokument