Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2014

Fortsatt fokus på kundanpassade lösningar och kostnadseffektivitet

April-Juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 816 (9 757) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till-30 (-90) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -76 (-86) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120 (-50) MSEK.

Januari-Juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 815 (19 589) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 76 (240) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 24 (96) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -349 (375) MSEK.

Dokument