Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2015

Fortsatt fokus på tjänsteerbjudanden och långsiktig lönsamhet

April - Juni 2015

 • Nettoomsättning 9 666 (9 816) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 33 (-30) MSEK.
 • Jämförelsestörande post netto 470 (0) MSEK från en reavinst och en nedskrivning.
 • Rörelseresultat 503 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat 390 (-76) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten
 • uppgick till -127 (120) MSEK.

Januari-juni 2015

 • Nettoomsättning 19 699 (19 815) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 345 (76) MSEK.
 • Jämförelsestörande post netto 470 (0) MSEK i andra kvartalet från en reavinst och en nedskrivning.
 • Rörelseresultat 815 (76) MSEK.
 • Periodens resultat 593 (24) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 013 (-349) MSEK.

Dokument