Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2016

Fortsatt fokus på harmoniserat erbjudande i norden och omställning av brevverksamheten

April - juni 2016

  • Nettoomsättning 9 590 (9 666) MSEK.
  • Rörelseresultat -270 (503) MSEK.
  • Justerat rörelseresultat -1 (33) MSEK.
  • Jämförelsestörande post netto -269 (470) MSEK.
  • Periodens resultat -282 (390) MSEK.
  • Resultat per aktie -0,14 (0,19).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 387 (-127) MSEK. 

Dokument