Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2017

Genomförande av strategin och omställningen för att möta digitaliseringen går planenligt

APRIL-JUNI 2017

 • Nettoomsättning 9 083 (9 590) MSEK.
 • Rörelseresultat -291 (-270) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat -4 (-1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -287 (-269) MSEK.
 • Periodens resultat -336 (-282) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,14) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 922 (364) MSEK.

 JANUARI-JUNI 2017

 • Nettoomsättning 18 431 (19 228) MSEK.
 • Rörelseresultat -197 (30) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 188 (299) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -386 (-269) MSEK.
 • Periodens resultat -320 (-63) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,16 (-0,03) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 912 (553) MSEK.

Dokument