Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2018

Nya affärsuppgörelser, fortsatt omställning och kvalitetsfokus under andra kvartalet

Andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 5% till 9 503 (9 067) MSEK
  • Rörelseresultatet minskade till -901 (-291) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 68 (-4) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -901 (-336) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,17) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 862 (922) MSEK

Dokument