Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2019

Fortsatt fokus på stärkt e-handel och en hållbar brevverksamhet

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 514 (9 503) MSEK vilket innebar en organisk minskning om 1%
  • Rörelseresultatet uppgick till -70 (-901) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 95 (68) MSEK
  • Periodens resultat var -171 (-901) MSEK
  • Resultat per aktie var -0,09 (-0,45) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 492 (1 862) MSEK

Dokument