Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2023

Svag konjunktur kräver fortsatta anpassningar

Andra kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 812 (10 037) miljoner kronor, en minskning med –4 (–5) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –1 (–7) procent
  • Brevvolymerna minskade med –14 (–12) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –725 (214) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 135 (214) miljoner kronor

Dokument