Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2010

Fortsatta kostnadsanpassningar stabiliserade Posten Nordens rörelseresultat trots fortsatt svag efterfrågan

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 918 (11 779) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 532 (601) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 542 (699) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 422 (531) MSEK

Dokument