Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2013

Sammantaget stabil utveckling - Vägen framåt tydlig

Januari-mars 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 832 (9 993) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 333 (330) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 185 (208) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK.

Dokument