Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2014

Ny organisation för ett tydligare och effektivare PostNord

Januari-mars 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 999 (9 832) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 106 (330) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 100 (182) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -469 (425) MSEK.

Dokument