Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2015

Säkerställande av långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft

Januari - Mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 033 (9 999) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 312 (106) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 203 (100) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 140 (-469) MSEK.

Dokument