Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2016

Fortsatt på rätt väg med fokus på heltäckande nordiska lösningar och anpassning av produktionsmodellen

Januari-mars 2016

  • Nettoomsättning 9 638 (10 033) MSEK.
  • Rörelseresultat 300 (312) MSEK.
  • Periodens resultat 219 (203) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,11 (0,10) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 211 (1 140) MSEK 

Dokument