Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2017

Kvaliteten återigen på en hög nivå. Transformeringen för hållbar lönsamhet fortsätter

Januari - mars 2017

  • Nettoomsättning 9 348 (9 638) MSEK.
  • Rörelseresultat 94 (300) MSEK.
  • Justerat rörelseresultat 191 (300) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster netto -97 (-) MSEK.
  • Periodens resultat 16 (219) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,01 (0,11) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 990 (189) MSEK. 

Webbsändning

Dokument