Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2018

Viktiga steg mot en modernare postdistribution och fortsatt kraftig e-handelstillväxt

Januari - mars 2018

  • Nettoomsättningen minskade med 2% till 9 102 (9 328) MSEK
  • Rörelseresultatet minskade till -74 (94) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till -74 (191) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -167 (16) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,01) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25 (990) MSEK

Webbsändning

Dokument