Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2019

Starkt kvartal i en utmanande tid

Januari - mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 471 (9 102) MSEK vilket innebar en organisk ökning med 2 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 162 (-74) MSEK
  • Periodens resultat var 56 (-167) MSEK
  • Resultat per aktie var 0,03 (-0,08) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 435 (-25) MSEK

Webbsändning

Dokument