Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2009

Posten Norden inleder med kostnadsfokus och högt tempo

  • Nettoomsättningen uppgick till 32 997 (33 747) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 969 (2 503) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 3 135 (2 847) MSEK
  • Som en del i samgåendet avyttrade Post Danmark A/S sin andel i belgiska posten De Post-La Poste vilket har givit en realisationsvinst om 2 002 MSEK under tredje kvartalet
  • Omfattande åtgärder genomförs för att anpassa kostnaderna till den minskade omsättningen
  • Samgåendeprocessen pågår i högt tempo

Dokument