Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2010

Kraftig resultatförbättring – omfattande kostnadsanpassningar och synergihemtagning enligt plan

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 798 (32 997) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 243 (969) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 1 232 (3 135) MSEK
  • Periodens resultat exklusive resultatandel och reavinst från bpost (dåvarande De Post – La Poste), som såldes i juli 2009, uppgick till 970 (670) MSEK
  • Periodens redovisade resultat uppgick till 970 (2 906) MSEK

Dokument