Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2013

Fokus på exekvering och effekthemtagning

Juli-september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -363 (-324) MSEK.
  • Justerad prognos för utveckling 2013.

Januari-september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 28 895 (28 439) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 496 (353) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 289 (178) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 (439) MSEK.

Dokument