Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2015

Fortsatt på rätt väg men i en ännu mer utmanande omvärld

Juli-september 2015

 • Nettoomsättning 9 218 (9 535) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 81 (345) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 48 (0) MSEK.
 • Rörelseresultat 33 (345) MSEK.
 • Periodens resultat 22 (232) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -264 (-271) MSEK.

Januari-september 2015

 • Nettoomsättning 28 917 (29 350) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 426 (421) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 422 (0) MSEK.
 • Rörelseresultat 848 (421) MSEK.
 • Periodens resultat 615 (256) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 749 (-620) MSEK.

Dokument