Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2016

JULI-SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 8 895 (9 218) MSEK.
 • Rörelseresultat -101 (33) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat -41 (81) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -60 (-48) MSEK.
 • Periodens resultat -145 (22) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,07 (0,01).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -634 (-264) MSEK.

 JANUARI-SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 28 123 (28 917) MSEK.
 • Rörelseresultat -71 (848) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 258 (426) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -329 (422) MSEK.
 • Periodens resultat -208 (615) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,10 (0,31).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 (749) MSEK.

Dokument