Delårsrapport januari-september 2016

JULI-SEPTEMBER 2016

  • Nettoomsättning 8 895 (9 218) MSEK.
  • Rörelseresultat -101 (33) MSEK.
  • Justerat rörelseresultat -41 (81) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster netto -60 (-48) MSEK.
  • Periodens resultat -145 (22) MSEK.
  • Resultat per aktie -0,07 (0,01).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -634 (-264) MSEK.

 JANUARI-SEPTEMBER 2016

  • Nettoomsättning 28 123 (28 917) MSEK.
  • Rörelseresultat -71 (848) MSEK.
  • Justerat rörelseresultat 258 (426) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster netto -329 (422) MSEK.
  • Periodens resultat -208 (615) MSEK.
  • Resultat per aktie -0,10 (0,31).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 (749) MSEK.

Dokument

Senast uppdaterad: 2017-05-08 13:24