Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2017

Osäkerheten skingras – finansiering av den danska omställningen och svensk postlag på plats

JULI-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättning 8 565 (8 895) MSEK.
 • Rörelseresultat -199 (-101) MSEK.
 • usterat rörelseresultat -123 (-41) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -77 (-60) MSEK.
 • Periodens resultat -224 (-145) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,07) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -370 (-656) MSEK.

JANUARI-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättning 26 996 (28 123) MSEK.
 • Rörelseresultat -396 (-71) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 66 (258) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -462 (-329) MSEK.
 • Periodens resultat -544 (-208) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,27 (-0,10) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 542 (-103) MSEK. 

Webbsändning

Dokument