Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2018

Omställningen i Danmark börjar ge resultat

Tredje kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 8 840 (8 547) MSEK, en organisk tillväxt med 0,1%
  • Rörelseresultatet förbättrades till -73 (-199) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till -65 (-123) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -122 (-224) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,11) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -371 (-370) MSEK

Webbsändning

Dokument