Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2019

Fortsatt positiv utveckling

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 026 (8 840) MSEK vilket innebar en organisk ökning om 1
  • Rörelseresultatet uppgick till 57 (-73) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 103 (-65) MSEK
  • Periodens resultat var -51 (-122) MSEK
  • Resultat per aktie var -0,03 (-0,06) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 0 (-371) MSEK

Dokument