Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Investor Relations/Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättning 8 919 (9 026) MSEK, + 2,9 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 747 (57) MSEK
  • Periodens resultat 580 (-51) MSEK
  • Resultat per aktie 0,29 (-0,03) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 342 (0) MSEK

Tredje kvartalet - översikt

  • Kraftigt förbättrat resultat
  • Målet med 40 procent minskade utsläpp av koldioxid uppnått, jämfört med basåret 2009 
  • Pilot för varannandagsutdelning i Sverige inledd

Coronapandemins effekter

  • Fortsatt hög tillväxt inom e-handeln
  • Minskning av reklamförsändelser och brevimport

Dokument