Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
En PostNord-lastbil som kör i centrala Stockholm.
Investor Relations

Finansiella mål

Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år. De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014.

OmrådeNyckeltal

Utfall 2017

Mål

LönsamhetAvkastning på operativt kapital-1,6%10.5%
KapitalstrukturNettoskuldsättningsgrad3%10 - 50 %
UtdelningspolicyUtdelning2017: Ingen utdelning
2016: Ingen utdelning
40-60% av årets resultat.

IR-frågor?

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering, vänligen kontakta Magnus Larsson, ansvarig för Investor Relations, på telefon 072 581 55 87 eller skicka e-post.