Finansiering

PostNord AB är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Eftersom PostNord inte är börsnoterat finansieras verksamheten via externa lån, vid sidan av internt genererade medel.

Postnords finansieringsstrategi är att ha diversifierad finansiering med upplåning i både fasta inkomster och penningmarknaden med goda reserver i form av bekräftade lånefaciliteter.
  
Postnords Treasury ansvarar för koncernens finansiering, likviditetshantering och betalningstjänster, vilket säkerställer centraliserad och samordnad finansiell riskhantering.

Program

Arranger

Dealers

Amount

Revolving Credit Facility (Förfaller 2023)

Danske Bank A/S

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets,
Nordea

2,000 MSEK

Företagscertifikat

Information Memo Commercial Paper Program (in Swedish only)

Nordea Bank AB

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea, SEB

3,000 MSEK

MTN-lån

Prospekt 2019-05-14

Tilläggsprospekt 2020-02-13

Nordea

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea

6,000 MSEK

Senast uppdaterad: 2020-03-05 08:47