Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations

Finansiering

PostNord AB är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. 

PostNord finansieras via internt genererade medel och via upplåning i kapitalmarknaden och har därutöver en revolverande kreditfacilitet.

PostNord_Registreringsbevis.pdf

Program

Arranger

Dealers

Amount

Revolving Credit Facility (Förfaller 2027)

Danske Bank A/S, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank Abp filial i Sverige

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ)

2 000 MSEK

Företagscertifikat

Information Memo Commercial Paper Program
(in Swedish only)

Nordea Bank Abp

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea Bank Abp, SEB

3 000 MSEK

MTN-lån

Prospekt 2022-09-02 (in Swedish only)

Arkiv 

Nordea Bank Abp

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea Bank Abp

6 000 MSEK

Registreringsbevis

 

 

 

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering eller andra Investor Relations-frågor, vänligen skicka e-post.