Finansiering

PostNord AB är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Eftersom PostNord inte är börsnoterat finansieras verksamheten via externa lån, vid sidan av internt genererade medel.

Postnords finansieringsstrategi är att ha diversifierad finansiering med upplåning i både fasta inkomster och penningmarknaden med goda reserver i form av bekräftade lånefaciliteter.
  
Postnords Treasury ansvarar för koncernens finansiering, likviditetshantering och betalningstjänster, vilket säkerställer centraliserad och samordnad finansiell riskhantering.

Program

Arranger

Dealers

Amount

Revolving Credit Facility (Förfaller2019)

Danske Bank A/S

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets,
Nordea

2,000 MSEK

Företagscertifikat

Information Memo Commercial Paper Program (in Swedish only)

Nordea Bank AB

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea, SEB

3,000 MSEK

MTN-lån

Prospekt 2017-09-07
Tilläggsprospekt 2017-11-22

SEB

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea, SEB, Swedbank

6,000 MSEK

Senast uppdaterad: 2017-11-24 11:35