Två händer som håller en smartphone. Bärbar dator och paket i bakgrunden.
Investor Relations / Finansiering

Obligationer

PostNord etablerade under 2012 ett MTN-program med ett rambelopp uppgående till 6 miljarder SEK eller motsvarande belopp i annan valuta. 

Information om utgivna obligationer återfinns i respektive slutliga villkor. 

Lån

Nominellt belopp

Kupong

Förfaller

ISIN

Slutliga villkor

MTN

300 MSEK

Fixed 1.58 %

13 Sept  2023

SE0010832998

Final terms 109

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 80 bp

13 sept  2021

SE0010832980

Final terms 110

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 110 bp

13 Sept 2023

SE0010833004

Final terms 111

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 85 bp

14 March 2022

SE0011869700

Final terms 115

MTN

350 MSEK

3-month STIBOR + 125 bp

May 28,  2024

SE0011643352

Final terms 116

MTN

250 MSEK

Fixed 1.55 %

May 28,  2024

SE0011643360

Final terms 117

 

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering eller andra Investor Relations-frågor, vänligen skicka e-post.