Utestående obligationer

 

Lån

Nominellt belopp

Kupong

Förfaller

ISIN

Slutliga villkor

MTN

400 MSEK

3-month Stibor + 125 bp

12 Jun 2019

SE0005249422

Final terms 105

MTN

550 MSEK

3-month Stibor + 85 bp

1 Apr 2019

SE0005851730

Final terms 106
Senast uppdaterad: 2017-09-20 03:00