Utestående obligationer

  

Lån

Nominellt belopp

Kupong

Förfaller

ISIN

Slutliga villkor

MTN

300 MSEK

Fixed 1.58 %

13 Sept  2023

SE0010832998

Final terms 109

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 80 bp

13 Sept  2021

SE0010832980

Final terms 110

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 110 bp

13 Sept 2023

SE0010833004

Final terms 111

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 85 bp

14 March 2022

SE0011869700

Final terms 115

MTN

350 MSEK

3-month STIBOR + 125 bp

May 28,  2024

SE0011643352

Final terms 116

MTN

250 MSEK

Fixed 1.55 %

May 28,  2024

SE0011643360

Final terms 117

Senast uppdaterad: 2019-06-12 08:14