Utestående obligationer

  

Lån

Nominellt belopp

Kupong

Förfaller

ISIN

Slutliga villkor

MTN

400 MSEK

3-month Stibor + 125 bp

12 Jun 2019

SE0005249422

Final terms 105

MTN

300 MSEK

Fixed 1.58 %

13 Sept  2023

SE0010832998

Final terms 109

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 80 bp

13 Sept  2021

SE0010832980

Final terms 110

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 110 bp

13 Sept 2023

SE0010833004

Final terms 111

MTN

500 MSEK

3-month Stibor + 85 bp

14 March 2022

SE0011869700

Final terms 115

Senast uppdaterad: 2019-04-02 09:56