Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Två män i ett affärsmöte.
Investor Relations

Förvärv och avyttringar

2016  

(Mer information i not 30 i Årsredovisningen)

Förvärv av inkråm

Under andra kvartalet 2016 förvärvade PostNord Logistics A/S inkråmet i G.P Spedition Aps. Av köpeskillingen om 16 MSEK är 14 MSEK reglerat, resterande kommer att regleras när alla villkor i avtalet är uppfyllda.

Avyttringar av dotterbolag

Den 1 september 2016 avyttrade Strålfors Group AB sina dotterbolag i Storbritannien, Polen och Frankrike. Bolagen hade sammanlagt cirka 400 medarbetare och en total nettoomsättning om cirka 470 MSEK. Köpeskillingen uppgick till 0 MSEK.

Den 7 november 2016 avyttrade PostNord Group AB samtliga aktier i Fastighets AB Skogskojan 1.


 2015

(Mer information i not 29 i Årsredovisningen)

  • PostNord Terminal Langhus AS
  • Jetpack Borg AS (may 2015)
  • PostNord Terminal Trondheim AS (august 2015)
  • Uudenman Pikakuljetus OY (september 2015)

2014 

(Mer information i not 31 i Årsredovisningen)

  • PostNord Terminal Langhus AS (july2014)
  • Logsite ApS
  • Fast AB Roserberg 11:126

2013 

Läs mer i vår web version av Årsredovisningen (not 31)

2012

Läs mer i vår web version av Årsredovisningen (not 31)

2011 

Läs mer i vår web version av Årsredovisningen (not 31)

 

IR-frågor?

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering, vänligen kontakta Magnus Larsson, ansvarig för Investor Relations, på telefon 072 581 55 87 eller skicka e-post.