Investor Relations-kontakt

Investor Relations huvudsakliga uppgift är att förse kapitalmarknaden med korrekt, relevant och aktuell finansiell information som underlättar förståelsen av PostNords aktiviteter och finansiella utveckling.

Kontakta oss om du har frågor om PostNords finansiella rapportering.

    Senast uppdaterad: 2020-03-20 14:06