Vi levererar

Vill du vara med?

Hitta ditt nya jobb

Våra medarbetare

Vi är stolta över att kunna leverera åt hela Norden

Jobba hos oss

Vill du tillhöra en arbetsplats som nästan alla har en åsikt om, där förväntningarna tillhör vardagen och där medarbetarna har tillit till varandra? Då tror vi att du kommer trivas hos oss!

Vår kultur

Som medarbetare på PostNord blir du en del av en verksamhet med lång och stolt historia som knyter samman de nordiska länderna. Idag är PostNord ett modernt och mångsidigt företag som värderar pålitlighet och förtroende för att skapa hållbara resultat. 

Vår kultur

Ser du förändringar som en del av din utveckling?

I så fall kan PostNord vara arbetsplatsen för dig. Samhället utvecklas, färre brev skickas och e-handeln ökar. Båda delarna är viktiga för vår kärnverksamhet och vi måste fortsätta att förändras och utvecklas.

Läs mer om utvecklingsmöjligheter

Frågor och svar

Frågor och svar

Tar ni emot spontanansökningar?

Vi tar inte emot spontanansökningar. Vi hänvisar istället till Lediga jobb på hemsidan.

Har ni kollektivavtalad tjänstepension?

Som anställd på PostNord har du en kollektivavtalad tjänstepension. Den kan jämföras med en uppskjuten lön som gör att du får mer än den allmänna pensionen när det är dags att sluta arbeta. Tjänstepensionen är det som PostNord betalar utöver det som du får från allmän pension och eget pensionssparande. För de allra flesta bolag i PostNord gäller ITP-P som avviker något från den vanliga ITP-planen, bland annat gällande åldersgränsen. Från den 1 januari 2009 är PostNords tjänstepensionsavtal, ITP-P indelat i två avdelningar: Förmånsbestämd pension (ITP-P avdelning 2) för de som är födda 1980 eller tidigare, och Premiebestämd pension (ITP-P avdelning 1) för de som är födda 1981 eller senare samt för alla med timlön oavsett ålder.

Vilka försäkringar erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som anställd i PostNord har du ett gediget grundskydd. Som exempel kan nämnas:​
Sjukpension – Tjänstepensionen ITP-P medför en förstärkning av ditt skydd vid sjukdom med rätt till sjukpension efter en karens om 90 dagar.

Efterlevandeskydd – Via PostNord har du en Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P. Försäkringen innebär att om du skulle avlida kommer efterlevande maka/make/sambo och barn att få ett engångsbelopp utbetalt.​

Olycksfall och arbetsskada – Under arbetstid är du skyddad av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller även vid resa till och från arbetet (färdolycksfall). Försäkringen är tecknad i AFA Försäkring. Du kan även utöka skyddet genom att komplettera med en frivillig olycksfallsförsäkring.​

Frivilliga gruppförsäkringar - såsom livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.​

Vilka förmåner erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som medarbetare på PostNord har du tillgång till ett attraktivt utbud av arbetsrelaterade förmåner och personalrabatter. Det finns dels allmänna förmåner som alla medarbetare på PostNord kan ta del av, dels förmåner du kan skräddarsy. Med detta menas att du kan välja ett antal valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål.

PostNord erbjuder dig också genom Personalstiftelsen Posten Fritid ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Finns alla lediga jobb på hemsidan?

Ja, på hemsidan hittar du alla lediga jobb och sidan uppdateras löpande.